Antall reiser
Sjøgata Mælen
Olav V Bodøtunellen
Det totale trafikkbildet Sjøgata   Mælen   Olav V   Bodøtunellen  
Det totale trafikkbildet
Antall passeringer (Olav V)
Ingen data for