Antall reiser
Bil Mikro
Sykkel Buss
Det totale trafikkbildet Bil   Mikromobilitet   Sykkel   Buss  
Det totale trafikkbildet