Antall reiser
Tverl. brua Lille Hunstad
Plantasjen Mælen
Det totale trafikkbildet Tverl. brua   Lille Hunstad   Plantasjen   Mælen  
Det totale trafikkbildet
Antall passeringer (Plantasjen)
Ingen data for