Antall reiser
Storgata Hålogalandsg
Jernbanev Olav V
Det totale trafikkbildet Storgata   Hålogalandsg   Jernbanev   Olav V  
Det totale trafikkbildet
Antall passeringer (Storgata)